سنگ ماه تولد چیست + جدول سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد من کدام است؟

اگر شما هم با این سوال به دنبال پیدا کردن سنگ ماه تولد خودتان یا یکی از عزیزانتان وارد این صفحه شدید جای درستی انتخاب کردید، در ادامه با جواهر لوکس باشید تا تمام و کمال این موضوع را برایتان باز کنیم.

تاریخچه و پیدایش سنگ های ماه تولد

نحوه مشخص شدن سنگ های ماه تولد افراد بر اساس طالع بینی نجومی و ستاره شناسی در فرهنگ ها و تمدن های کهن شکل گرفته است که در نتیجه آن امروز متولدین هر ماه سنگ های مخصوص ماه تولد خود را دارند که بطور جهانی و یکسان اعلام شده است. البته این به این معنی نیست که متولدین هر ماه حتما باید از سنگ های ماه تولد خود استفاده کنند، بلکه سنگ های مربوط به هر ماه ارتباط بهتری با متولدین ماه خود برقرار می کنند و تبادل انرژی بین سنگ و صاحب آن بهتر برقرار می شود. همه افراد می توانند بنا بر سلیقه خود از هر سنگی استفاده کنند و از خواص و فواید آن بهرمند گردند.

ارتباط سنگ با بدن انسانها موضوعی است که در بین عموم مردم در بین شک و تردید قرار دارد، عده ای بر این باورند که سنگ ها ارتباطی با بدن انسان ندارند و موضوع سنگ ماه تولد را به صورت کامل انکار می کنند، اما اگر نظر کارشناسان و محققان سنگ و همچنین راهبان و عارفان تمدن های کهن را بدانید به صورت کامل نظر شما را درباره سنگ ها عوض می کنند. کارشناسان و محققان سنگ موسسه سنگ شناسی GIA یا موسسه گوهرشناسی آمریکا (Gemological Institute of America) مهمترین و معتبرترین سازمان بین المللی شناخته شده در زمینه الماس، سنگ های قیمتی و مروارید، ارتباط مستقیم سنگ با بدن و حالات ماورایی و درمانی سنگ را تایید کرده اند و هر سنگ را مخصوص یک ماه می دانند که تاثیرات مثبت و شگرفی در حالات روحی و روانی فرد می گذارد.

سنگ ماه تولد

ارتباط هر سنگ با متولدین هر ماه نیز معقوله ای است که محققان بر آن تاکید بسیاری دارند و اگر به دنبال این هستید که خواص بی نظیر سنگ ها بیشترین و بهترین تاثیر خود را بر زندگی شما بگذارد از سنگ ماه تولد خود استفاده کنید. در طبیعت سنگ های قیمتی بسیاری وجود دارد که در براساس صور فلکی تفکیک شده اند و هر کدام در یک ماه و بعضا ماههای مختلف قرار گرفته اند.

جدول سنگ ماه تولد

سایت جواهر لوکس جدول سنگ ماه تولد برای متولدین هر ماه را به صورت یک جدول اینفوگرافی برای شما عزیزان آماده نموده که در زیر می توانید آن را مشاهده کنید.

در شکل زیر صور فلکی هر ماه به همراه اسم ماه به فارسی و سنگ هایی که بر متولدین آن ماه تاثیر بیشتری خواهند داشت برای شما عزیزان لیست شده اند.

جدول سنگ ماه تولد سنگ ماه تولد متولدین هر ماه
جدول سنگ ماه تولد + سنگ ماه تولد متولدین هر ماه

سنگ ماه تولد متولدین فروردین

سنگ ماه تولد متولدین فروردین

 نخستین ماه سال خورشیدی و نخستین ماه فصل بهار
برج فلکی مطابق آن برج حَمَل
سمبل: قوچ

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد فروردین:

عقیق سیاه، کریستال کوارتز، رز کوارتز، کوارتز دودی، گارنت، جاسپر، یشم، اپال، حدید، آونتورین، آکوامارین، الماس

سنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد رز کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودی

سنگ ماه تولد گارنت

سنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد اپالسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد آکوامارین سنگ ماه تولد آونتورین

سنگ ماه تولد الماس

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین اردیبهشت

سنگ ماه تولد متولدین اردیبهشت

 دومین ماه سال خورشیدی و دومین ماه فصل بهار
برج فلکی مطابق آن برج ثور
سمبل: گاو نر

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد اردبیهشت:

عقیق خزه ای، عقیق قرمز، مالاکیت، زمرد، دلربا، جاسپر، یشم، رز کوارتز، یاقوت کبود

سنگ ماه تولد عقیق خزه ای سنگ ماه تولد عقیق قرمز سنگ ماه تولد مالاکیت سنگ ماه تولد آونتورین سنگ ماه تولد یشم سنگ ماه تولد زمرد سنگ ماه تولد گلدستون سنگ ماه تولد جاسپر سنگ ماه تولد رز کوارتز سنگ ماه تولد یاقوت کبود

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین خرداد
سنگ ماه تولد متولدین خرداد

سنگ ماه تولد متولدین خرداد

 سومین ماه سال خورشیدی و سومین و آخرین ماه فصل بهار
برج فلکی مطابق آن برج جوزا (دوپیکر)
سمبل: دو پیکره

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد خرداد:

عقیق خزه ای، عقیق سیاه، زبرجد، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، آکوامارین، مون استون، مروارید

سنگ ماه تولد عقیق خزه ایسنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد آکوامارینسنگ ماه تولد مون استونسنگ ماه تولد مروارید

 

 

????????????

سنگ ماه تولد متولدین تیر

سنگ ماه تولد متولدین تیر

 چهارمین ماه سال خورشیدی و نخستین ماه تابستان
برج فلکی مطابق آن برج سرطان
سمبل: خرچنگ

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد تیر:

عقیق قرمز، حدید، یاقوت، یشم، جاسپر، زمرد، کریستال کوارتز، مروارید، کهربا، آونتورین، مون استون، گارنت

سنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد یاقوتسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد زمردسنگ ماه تولد مرواریدسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد آونتورینسنگ ماه تولد مون استون

سنگ ماه تولد گارنت

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین مرداد

سنگ ماه تولد متولدین مرداد

 پنجمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه تابستان
برج فلکی مطابق آن برج اسد
سمبل: شیر

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد مرداد:

چشم ببر، عقیق قرمز، عقیق سیاه، یشم، گارنت، مالاکیت، زبرجد، رز کوارتز، کریستال کوارتز، آونتورین، سان استون، یاقوت کبود، کهربا

سنگ ماه تولد چشم ببرسنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد گارنتسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد رز کوارتزسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد آونتورینسنگ ماه تولد یاقوت کبودسنگ ماه تولد سان استون

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین شهریور

سنگ ماه تولد متولدین شهریور

 ششمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه تابستان
برج فلکی مطابق آن برج سُنبُله
سمبل: دوشیزه

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد شهریور:

عقیق قرمز، عقیق خزه ای، عقیق سیاه، حدید، فیروزه، آمتیست، کوارتز دودی، کریستال کوارتز، زبرجد، گارنت، مون استون

سنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد عقیق خزه ایسنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد گارنتسنگ ماه تولد مون استون

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین مهر

سنگ ماه تولد متولدین مهر

 هفتمین ماه سال خورشیدی و اولین ماه پائیز
برج فلکی مطابق آن برج میزان
سمبل: ترازو

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد مهر:

فیروزه، عقیق سلیمانی، یشم، رز کوارتز، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، سان استون، مون استون، دلربا، اپال، آکوامارین

سنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد عقیق سلیمانیسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد رز کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد سان استونسنگ ماه تولد مون استونسنگ ماه تولد گلدستونسنگ ماه تولد اپالسنگ ماه تولد آکوامارین

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین آبان

سنگ ماه تولد متولدین آبان

 هشتمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه پائیز
برج فلکی مطابق آن برج عقرب
سمبل: عقرب (کژدم)

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد آبان

عقیق سلیمانی، فیروزه، مالاکیت، دلربا، کوارتز دودی، کریستال کوارتز، زبرجد، توپاز، مروارید، جاسپر، سیترین، مون استون

سنگ ماه تولد عقیق سلیمانیسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد گلدستونسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد توپازسنگ ماه تولد مرواریدسنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد سیترینسنگ ماه تولد مون استون

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین آذر

سنگ ماه تولد متولدین آذر

 نهمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه پائیز
برج فلکی مطابق آن برج قوس
سمبل: کمان

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ ماه تولد آذر

عقیق سیاه، فیروزه، آمتیست، مالاکیت، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، لاجورد، توپاز، زبرجد، یاقوت، آکوامارین

سنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد لاجوردسنگ ماه تولد توپازسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد یاقوتسنگ ماه تولد آکوامارین

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین دی

سنگ ماه تولد متولدین دی

 دهمین ماه سال خورشیدی و اولین ماه زمستان
برج فلکی مطابق آن برج جدی
سمبل: بز

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد دی:

عقیق قرمز، فیروزه، حدید، چشم ببر، زمرد، یاقوت، جاسپر، کهربا، مروارید، کریستال کوارتز، لاجورد، گارنت

سنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد چشم ببرسنگ ماه تولد زمردسنگ ماه تولد یاقوتسنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد مرواریدسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد لاجوردسنگ ماه تولد گارنت

 

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین بهمن

سنگ ماه تولد متولدین بهمن

 یازدهمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه زمستان
برج فلکی مطابق آن برج دلو
سمبل: آبریز

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد بهمن

عقیق سلیمانی، آمتیست، لاجورد، فیروزه، مالاکیت، چشم ببر، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، حدید، کهربا، آکوامارین

سنگ ماه تولد عقیق سلیمانیسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد لاجوردسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد چشم ببرسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد آکوامارینسنگ ماه تولد حدید

 

???????????

سنگ ماه تولد متولدین اسفند

سنگ ماه تولد متولدین اسفند

 دوازدهمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه زمستان
برج فلکی مطابق آن برج حوت
سمبل: ماهی

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید. برای مشاهده و خرید محصولات با سنگ مورد نظر خود از قسمت جستجوی سایت استفاده کنید. (نام سنگ را جستجو کنید)

سنگ های ماه تولد اسفند:

فیروزه، آمتیست، الماس، مون استون، سان استون، کریستال کوارتز، کهربا، آکوامارین

سنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد مون استونسنگ ماه تولد الماسسنگ ماه تولد سان استونسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد آکوامارین

 c

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اینماد logo-samandehi