سنگ ماه تولد چیست + جدول سنگ ماه تولد

ارتباط سنگ با بدن انسانها موضوعی است که در بین عموم مردم در بین شک و تردید قرار دارد، عده ای بر این باورند که سنگ ها ارتباطی با بدن انسان ندارند و موضوع سنگ ماه تولد را به صورت کامل انکار می کنند، اما اگر نظر کارشناسان و محققان سنگ و همچنین راهبان و عارفان تمدن های کهن را بدانید به صورت کامل نظر شما را درباره سنگ ها عوض می کنند. کارشناسان و محققان سنگ موسسه سنگ شناسی GIA یا موسسه گوهرشناسی آمریکا (Gemological Institute of America) مهمترین و معتبرترین سازمان بین المللی شناخته شده در زمینه الماس، سنگ های قیمتی و مروارید، ارتباط مستقیم سنگ با بدن و حالات ماورایی و درمانی سنگ را تایید کرده اند و هر سنگ را مخصوص یک ماه می دانند که تاثیرات مثبت و شگرفی در حالات روحی و روانی فرد می گذارد.

اثر سنگ های جواهر بر بدن انسان

جواهر لوکس: اگر بخواهیم به طور کلی سنگ ها را برای شما شرح بدهیم، باید بگوییم که سنگ ها می توانند شما را جادو کنند و بر فعالیت های روزمره و روحی و روانی شما تاثیرات مختلفی بگذارند. به طور مثال هنگامی که شما نیاز به شجاعت دارید سنگ حدید به شما کمک شایانی می کند و ما پیشنهاد می کنیم برای یکبار هم که شده است این سنگ و خواص بینظیر آن را تجربه کنید. سنگ ها دارای عناصری هستند که در طی هزاران سال در مدارات انرژی کهکشان و زمین قرار گرفته اند و دارای خاصیت های ماورایی شده اند.

مورد دیگری که تایید کاملی بر این موضوع دارد اهمیت و توصیه بر استفاده از سنگ های جواهر از نگاه ائمه و امامان ما می باشد به طوری که اکثر ائمه و بزرگان  بر تاثیر مثبت و فوق العاده سنگ های متفاوت منجمله عقیق ، فیروزه ، در ، حدید و… به خصوص عقیق یمنی بر زندگی افراد تایید کرده اند.

امام رضا (علیه السلام) می فرمایند: عقیق فقر و درویشی را برطرف می کند و در درست کردن عقیق نفاق را زایل می کند.
از امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که ایشان فرمودند دوست دارم هر مومن پنج انگشتر بدست کند عقیق، فیروزه، یاقوت ، در نجف و حدید.

سنگ ماه تولد

ارتباط هر سنگ با متولدین هر ماه نیز معقوله ای است که دانشمندان بر آن تاکید بسیاری دارند و اگر به دنبال این هستید که خواص بی نظیر سنگها بر زندگی شما تاثیر بیشتر و بهتری بگذارد از سنگ ماه تولد خود استفاده کنید. در طبیعت سنگهای قیمتی بسیاری وجود دارد که در براساس صور فلکی تفکیک شده اند و هر کدام در یک ماه و بعضا ماههای مختلف قرار گرفته اند.

جدول سنگ ماه تولد

سایت جواهر لوکس جدول سنگ ماه تولد برای متولدین هر ماه را به صورت یک اینفوگرافی برای شما عزیزان آماده نموده در زیر می توانید آن را مشاهده کنید.

در شکل زیر صور فلکی هر ماه به همراه اسم ماه به فارسی و سنگ هایی که بر متولدین آن ماه تاثیر بیشتری خواهند داشت برای شما عزیزان لیست شده اند.

جدول سنگ ماه تولد
جدول سنگ ماه تولد

سنگ ماه تولد فروردین

 سنگ ماه تولد فروردین

 نخستین ماه سال خورشیدی و نخستین ماه فصل بهار
برج فلکی مطابق آن برج حَمَل
سمبل: قوچ

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق سیاه، کریستال کوارتز، رز کوارتز، کوارتز دودی، گارنت، جاسپر، یشم، اپال، حدید، آونتورین، آکوامارین، الماس

سنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد رز کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودی

سنگ ماه تولد گارنت

سنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد اپالسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد آکوامارین سنگ ماه تولد آونتورین

سنگ ماه تولد الماس

 

???????????

سنگ ماه تولد اردیبهشت

 سنگ ماه تولد اردیبهشت:

 دومین ماه سال خورشیدی و دومین ماه فصل بهار
برج فلکی مطابق آن برج ثور
سمبل: گاو نر

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق خزه ای، عقیق قرمز، مالاکیت، زمرد، دلربا، جاسپر، یشم، رز کوارتز، یاقوت کبود

سنگ ماه تولد عقیق خزه ای سنگ ماه تولد عقیق قرمز سنگ ماه تولد مالاکیت سنگ ماه تولد آونتورین سنگ ماه تولد یشم سنگ ماه تولد زمرد سنگ ماه تولد گلدستون سنگ ماه تولد جاسپر سنگ ماه تولد رز کوارتز سنگ ماه تولد یاقوت کبود

 

???????????

سنگ ماه تولد خرداد

 سنگ ماه تولد خرداد:

 سومین ماه سال خورشیدی و سومین و آخرین ماه فصل بهار
برج فلکی مطابق آن برج جوزا (دوپیکر)
سمبل: دو پیکره

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق خزه ای، عقیق سیاه، زبرجد، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، آکوامارین، مون استون، مروارید

سنگ ماه تولد عقیق خزه ایسنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد آکوامارینسنگ ماه تولد مون استونسنگ ماه تولد مروارید

 

????????????

سنگ ماه تولد تیر

 سنگ ماه تولد تیر:

 چهارمین ماه سال خورشیدی و نخستین ماه تابستان
برج فلکی مطابق آن برج سرطان
سمبل: خرچنگ
سنگ های ماه تولد: عقیق قرمز، حدید، یاقوت، یشم، جاسپر، زمرد، کریستال کوارتز، مروارید، کهربا، آونتورین، مون استون، گارنت

سنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد یاقوتسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد زمردسنگ ماه تولد مرواریدسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد آونتورینسنگ ماه تولد مون استون

سنگ ماه تولد گارنت

???????????

سنگ ماه تولد مرداد

 سنگ ماه تولد مرداد:

 پنجمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه تابستان
برج فلکی مطابق آن برج اسد
سمبل: شیر

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: چشم ببر، عقیق قرمز، عقیق سیاه، یشم، گارنت، مالاکیت، زبرجد، رز کوارتز، کریستال کوارتز، آونتورین، سان استون، یاقوت کبود، کهربا

سنگ ماه تولد چشم ببرسنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد گارنتسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد رز کوارتزسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد آونتورینسنگ ماه تولد یاقوت کبودسنگ ماه تولد سان استون

 

???????????

سنگ ماه تولد شهریور

 سنگ ماه تولد شهریور:

 ششمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه تابستان
برج فلکی مطابق آن برج سُنبُله
سمبل: دوشیزه

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق قرمز، عقیق خزه ای، عقیق سیاه، حدید، فیروزه، آمتیست، کوارتز دودی، کریستال کوارتز، زبرجد، گارنت، مون استون

سنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد عقیق خزه ایسنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد گارنتسنگ ماه تولد مون استون

 

???????????

سنگ ماه تولد مهر

 سنگ ماه تولد مهر:

 هفتمین ماه سال خورشیدی و اولین ماه پائیز
برج فلکی مطابق آن برج میزان
سمبل: ترازو

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: فیروزه، عقیق سلیمانی، یشم، رز کوارتز، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، سان استون، مون استون، دلربا، اپال، آکوامارین

سنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد عقیق سلیمانیسنگ ماه تولد یشمسنگ ماه تولد رز کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد سان استونسنگ ماه تولد مون استونسنگ ماه تولد گلدستونسنگ ماه تولد اپالسنگ ماه تولد آکوامارین

 

???????????

سنگ ماه تولد آبان

 سنگ ماه تولد آبان:

 هشتمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه پائیز
برج فلکی مطابق آن برج عقرب
سمبل: عقرب (کژدم)

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق سلیمانی، فیروزه، مالاکیت، دلربا، کوارتز دودی، کریستال کوارتز، زبرجد، توپاز، مروارید، جاسپر، سیترین، مون استون

سنگ ماه تولد عقیق سلیمانیسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد گلدستونسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد توپازسنگ ماه تولد مرواریدسنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد سیترینسنگ ماه تولد مون استون

 

???????????

سنگ ماه تولد آذر

 سنگ ماه تولد آذر:

 نهمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه پائیز
برج فلکی مطابق آن برج قوس
سمبل: کمان

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق سیاه، فیروزه، آمتیست، مالاکیت، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، لاجورد، توپاز، زبرجد، یاقوت، آکوامارین

سنگ ماه تولد عقیق سیاهسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد لاجوردسنگ ماه تولد توپازسنگ ماه تولد زبرجدسنگ ماه تولد یاقوتسنگ ماه تولد آکوامارین

 

???????????

سنگ ماه تولد دی

 سنگ ماه تولد دی:

 دهمین ماه سال خورشیدی و اولین ماه زمستان
برج فلکی مطابق آن برج جدی
سمبل: بز

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق قرمز، فیروزه، حدید، چشم ببر، زمرد، یاقوت، جاسپر، کهربا، مروارید، کریستال کوارتز، لاجورد، گارنت

سنگ ماه تولد عقیق قرمزسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد حدیدسنگ ماه تولد چشم ببرسنگ ماه تولد زمردسنگ ماه تولد یاقوتسنگ ماه تولد جاسپرسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد مرواریدسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد لاجوردسنگ ماه تولد گارنت

 

???????????

سنگ ماه تولد بهمن

 سنگ ماه تولد بهمن:

 یازدهمین ماه سال خورشیدی و دومین ماه زمستان
برج فلکی مطابق آن برج دلو
سمبل: آبریز

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: عقیق سلیمانی، آمتیست، لاجورد، فیروزه، مالاکیت، چشم ببر، کریستال کوارتز، کوارتز دودی، حدید، کهربا، آکوامارین

سنگ ماه تولد عقیق سلیمانیسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد لاجوردسنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد مالاکیتسنگ ماه تولد چشم ببرسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کوارتز دودیسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد آکوامارینسنگ ماه تولد حدید

???????????

سنگ ماه تولد اسفند

 سنگ ماه تولد اسفند:

 دوازدهمین ماه سال خورشیدی و آخرین ماه زمستان
برج فلکی مطابق آن برج حوت
سمبل: ماهی

برای مشاهده ویژگی ها و فواید هر سنگ روی نام یا عکس آن کلیک کنید.
سنگ های ماه تولد: فیروزه، آمتیست، الماس، مون استون، سان استون، کریستال کوارتز، کهربا، آکوامارین

سنگ ماه تولد فیروزهسنگ ماه تولد آمتیستسنگ ماه تولد مون استونسنگ ماه تولد الماسسنگ ماه تولد سان استونسنگ ماه تولد کریستال کوارتزسنگ ماه تولد کهرباسنگ ماه تولد آکوامارین

 

 

logo-samandehi logo-enamad